1. Generals

Aquestes condicions de compra regulen l’ús del lloc web www.pymventaonline.com, de titularitat de Palacios y Museos, SL, amb CIF número B-85810331, d’ara endavant “P&M”, destinat a persones físiques o jurídiques (d’ara endavant “client”).

Tota comanda feta a P&M implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves per part del client de les condicions generals de compra de P&M vigents el dia en què es dugui a terme la comanda. A més, el client reconeix que l’acceptació d’aquestes condicions n’implicarà l’aplicació a la comanda a la qual es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què es posin en el seu coneixement noves condicions per part de P&M. El fet que P&M no recorri en un moment donat a cap d’aquestes condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer-hi en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que en siguin conseqüència, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que existeixin disposicions d’ordre públic en contrari.

2. Preus

Els preus publicats a www.pymventaonline.com són en euros i són vigents llevat error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable el dia de la comanda; qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda al web.

Les fotografies, els grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera el venedor P&M .

3. Forma de pagament

En efectuar la comanda, el client ha d’abonar les compres que realitzi a P&M mitjançant VISA.

Les comandes que es recullin a la Botiga, també s’hauran d’abonar en formalitzar la comanda al web.

4. Producto

Les ofertes presentades per P&M són vàlides dintre del límit de les existències possibles. P&M es reserva el dret a modificar l’assortiment de productes.

Les fotografies, els grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera el venedor P&M .

5. Enviaments

   1. Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada en la comanda.

   2. En el cas de les comandes que es recullin a la Botiga física, el client haurà de presentar la factura de compra, així com signar-ne la recollida.

   3. Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça de correu electrònic indicada pel client en el moment de la seva alta a P&M.

   4. Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

   5. No obstant això, la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

   6. Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció, i indicar totes les anomalies a l’albarà de recepció de lliurament.

   7. Per a enviaments fora d’Espanya i Canàries consulti'ns.

6. Polítiques de devolucions i anul·lacions

6.1 Devolució de mercaderia

La nostra política, en compliment de la normativa vigent, és concedir-li el dret a retornar qualsevol article comprat a P&M en el termini màxim de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà de donar cap explicació; qualsevol article, comprat a P&M, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense restriccions. Els costos d’enviament no es retornen i són sempre a càrrec del client.

En un termini màxim de 30 dies de la recepció de la devolució, P&M es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de Departament d’Atenció al Client al correu electrònic: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Si la causa de la devolució és que l’article retornat és defectuós o no es correspon amb allò sol·licitat en la comanda, P&M es farà càrrec de les despeses de la devolució i del nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l’import però no les despeses d’enviament ni les despeses de devolució.

6.2 Anul·lació de comanda

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.